Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dispatch (ดิซแพช-) n. vt. vi.
1. ส่ง, เดินหนังสือ, การส่งหนังสือ, หนังสือราชการ, ข่าวคราว, ใบบอก
2. ความฉับไว, รีบทำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน