Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dispassionate (ดิซแพฌ-อะนิท) adj.
1. ด้วยอารมณ์สงบ, ด้วยความใจเย็น, ปราศจากอคติ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน