Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


disown (ดิโซน-) vt.
1. ปฏิเสธ, กลับ แก้ ปลด, ไม่ยอมเป็นเจ้าของ, บอกปัด, บอกศาลา
2. เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน