Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dismay (ดิซเม-) n. vt.
1. ทำให้สะดุ้งกลัว, ทำให้ตกใจสิ้นสติ, ความตกใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน