Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


disjunctive (ดิซจัง-ทิฝ) n. adj.
1. คำต่อประโยคที่แสดงความหมายของประโยคข้างหน้าและข้างหลัง ในทางตรงกันข้าม เช่น หรือ แต่ แม้ว่า เว้นแต่ มิฉะนั้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน