Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dishonourably (ดิซอน-เออะรับลิ) adv.
1. หมดเกียรติ, ความเสียชื่อเสียงเกียรติยศ, เครื่องให้ความเสื่อมเสีย, ทำลาย, พล่าเกียรติยศ, ปราศจากศีลธรรม, โดยปราศจากศีลธรรม
2. (ธนาคาร) ไม่ยอมจ่าย (เช็ค)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน