Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


disenchant (ดิเซ็มชานท-) vt.
1. แก้เสน่ห์, เปลื้องความหลงใหล, บอกให้ทราบความจริง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน