Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


discredit (ดิซคเรด-อิท) n. vt.
1. ทำให้เสียชื่อเสียง, ทำให้ไม่มีใครเชื่อ, สิ่งหรือบุคคลที่นำมาซึ่งความขายหน้า, ความขายหน้า, ความไม่เชื่อ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน