Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


discompose (ดิซค็อมโพส-) vt.
1. ทำให้ร้อนตัว, ทำให้อยู่ไม่เป็นสุข

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน