Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


disarray (ดิแซะเร-)
1. เปลื้องเสื้อผ้าออก
2. ทำให้ยุ่ง, ความยุ่งยิ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน