Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


disaffection (ดิแซ็ฟเฟค-ฌัน) n.
1. ชักชวนให้เอาใจออกห่าง, ก่อให้เกิความไม่พอใจ, ความไม่พอใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน