Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


direct (ดิเรคท-) adj. vt. vi. adv.
1. มุ่ง, ชี้ทาง, แนว, ทิศทาง, หน้า), บ่าย (เท้า, เล็ง
2. ชี้นิ้ว, นำ, แนะ, แนะนำ, คำแนะนำ
3. อำนวยการ บัญชางาน, สั่ง, คำสั่ง
4. ตรงไป, ตรงไปตรงมา, โดยตรง, ตรงเผงทีเดียว
5. พอ, เดี๋ยวนี้, ทันใด, โดยทันที
6. จ่าหน้าซอง, ชื่อและตำบลของผู้รับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน