Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


diplomatist (ดิพโล-มะทิซท)
1. ทูต, นักการทูต, ข้าราชการสถานทูต
2. ผู้สามารถในการเจรจา, ผู้มีชั้นเชิง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน