Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ding-dong (ดิง-ด็อง) n. adj. adv.
1. เสียงติ๊งตั๋งของระฆัง, เสียงสลับกัน, จังหวะของคำสัมผัสในโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน, (การแข่งขัน) ที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน