Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


din (ดิน) n. vt.
1. เสียงดังติด ๆกัน
2. กรอก (เข้าไปในหู) โดยไม่รู้จักหยุด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน