Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


diminutive (ดิมีน-อิวทิฝ) n. adj.
1. เล็ก, แคระ
2. คำที่แผลงมาจากคำอื่น และมีความหมายแสดงขนาดเล็ก, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน