Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dignified (ดีก-นิไฟด) adj.
1. ทำให้สง่า ผ่าเผย, ผึ่งผาย, ภูมิ, ลักษณะสง่างาม, เกียรติยศ, ภูมิฐาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน