Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


diction (ดีค-ฌัน) n.
1. การเลือกใช้คำพูด, การใช้ศัพท์, ถ้อยคำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน