Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


diameter (ไดแอม-อิเทอะ) n.
1. เส้นผ่าศูนย์กลาง, คำเช่นนี้ลงเสียงหนักที่ ได- หรืออย่างคำเดิม, เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมหรือรูปไข่
2. อำนาจขยายของกล้องนับเป็นเท่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน