Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


diagnosis (ได-แอ็กโน-ซิซ) n.
1. ตรวจโรค, วินิจฉัยโรค, ลงความเห็นว่าเป็น (วัณโรค), วินิจฉัย, บ่งสาเหตุ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน