Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dew (ดยู) adj. vt. vi.
1. น้ำค้าง, น้ำค้างตก
2. น้ำตา
3. ความสดชื่น, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน