Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


devour (ดิเฝาร-) vt.
1. สวาปาม, แดก, กลืน
2. มองราวกับจะกลืน, อ่านอย่างใจจดใจจ่อ
3. เผาผลาญ, สังหาร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน