Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


development (ดิเฝล-อัพเม็นท) n.
1. เป็นรูปร่างขึ้น, ทำเป็นรูปขึ้น
2. เติบโต, เจริญ, ก้าวหน้า, ขยาย, ทำให้กว้างขวาง
3. บุกเบิกให้เป็นประโยชน์ขึ้น, พัฒนา, พัฒนาการ
4. (เครื่องยนต์) มีกำลัง
5. ล้าง (รูปถ่าย)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน