Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


detune (ดีทยูน-) vt.
1. ทำให้ (เครื่องรับวิทยุ, เครื่องยนต์) คลาดไปจากที่ปรับไว้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน