Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


detract (ดิแทรคท-) vt. vi.
1. ชวนให้ทิ้ง (งาน), ชวนให้หันไปเอาใจใส่ในสิ่งอื่น, ทำให้เสีย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน