Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


detector (ดิเทค-เทอะ) n.
1. เครื่องวัดระดับน้ำในหม้อน้ำ
2. เครื่องฟังตอร์ปิโดหรือเรือใต้น้ำของข้าศึก
3. เครื่องจับคลื่นเสียงที่ส่งมากับคลื่นวิทยุ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน