Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


desultory (เดซ-อัลโทริ) adj.
1. ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่สม่ำเสมอ, บางครั้งบางคราว, วอกแวก, โยกเยก, โหยกเหยก, ไม่อยู่กับร่องรอย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน