Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


despair (ดิซแพ-) n. vi.
1. หมดหวัง, สิ้นประตู, สิ้นคิด, สิ้นมานะ
2. คนที่เลวจนหมดอาลัย
3. คนเก่งจนหมดศรัทธา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน