Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


desirous (ดิไส-รัซ) adj.
1. ปรารถนา, ต้องการ, ประสงค์
2. ความอยาก, ราคะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน