Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


design (ดิไสน-) n. vt. vi.
1. มุ่งร้าย, เจตนามุ่งหมาย, ความมุ่งหมาย
2. ออกแบบ, แบบ, แผนแบบ
3. ลวดลาย, เค้าโครง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน