Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


desiccator (เดซ-อิเคเทอะ) n.
1. เครื่องดูดความชื้น เช่น แคลเซียมคลอไรด์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน