Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


descriptive geometry
1. วิชาเรขาคณิต แผนกที่แสดงให้เห็นรูปร่างวัตถุด้วยการถ่ายลงบนหน้าราบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน