Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


description (ดิซครีพ-ฌัน)
1. พรรณนารูปร่างลักษณะ
2. พรรณนา, ในเชิงพรรณนาโวหาร
3. รูปพรรณ, ลักษณะ, ชนิด
4. เรียกว่าเป็น (คนโกง)
5. วาด, เขียน (วงกลม)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน