Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


depositary (ดิพอส-อิเทริ) n.
1. ผู้รับฝาก, ที่รับฝากของ, ที่ไว้ของ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน