Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


deperciatingly (ดิพรี-ฌิเอทิงลิ) adv.
1. เสื่อมราคา, ลดค่า, การเสื่อมค่า (เนื่องจากโรงเรือน เครื่องจักรเก่าลง)
2. ถ่อม (ตัว), ดูถูก, ตีราคาต่ำไป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน