Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dependent (ดิเพน-เด็นท) adj.
1. อยู่ที่, ขึ้นอยู่กับ, สุดแล้วแต่, สุดแล้วแต่กรณี, อาศัย, พึ่ง, เชื่อถือ, ไว้ใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน