Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


delta (เดล-ทะ) n.
1. ถิ่นที่เป็นรูปสามเหลี่ยมแถวปากน้ำ
2. อักษรตัวที่สี่ของกรีก = ตัว D ใช้เป็นเครื่องหมายในทางวิทยาศาสตร์, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน