Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


delight (ดิไลท-) n. vt. vi.
1. ความปีติยินดี, ทำให้ยินดี, ความชื่นชม, ความสำราญ, ความพอใจ, พอใจ, ทำให้บันเทิง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน