Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


deliberative (ดิลีบ-เออะเรทิฝ) adj.
1. (สภา) สำหรับปรึกษา
2. (ท่าทาง) สุขุม, ขรึม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน