Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


deform (ดิฟอม-) vt. vi.
1. ทำให้พิการ, ผิดรูปร่าง, ทำให้เสียโฉม, แผลง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน