Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


deflector (ดิฟเลค-เทอะ) n.
1. เครื่องสำหรับทำให้หันเหไป, เครื่องดัน, เครื่องเบี่ยง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน