Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


definition (เดฟินีฌ-อัน) n.
1. กำหนด, ปักปัน, จำกัดวง, แจ้งให้แน่นอน
2. คำอธิบายความหมายของศัพท์, คำนิยาม, นิยาม
3. กำหนดความหมาย, บัญญัติศัพท์
4. ทำให้ชัดเจน, ความชัดเจน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน