Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


defilement (ดิไฟล-เม็นท) n.
1. ทำให้ด่างพร้อย, ทำตัวให้สกปรก, ทำให้เสียความบริสุทธิ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน