Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


defeat (ดิฟีท-) n. vt. vi.
1. ปราบพ่ายแพ้, ความพ่ายแพ้
2. ทำให้เสีย, ลบล้าง, ทำลาย, กำจัด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน