Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


deepen vt. vi.
1. ทำให้ลึก, ลึกเข้า, หนักเข้า, ทำให้ลึก
2. ลึกลับยิ่งขึ้น
3. (สีหน้า) แดงจัดเข้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน