Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


deep (ดีพ) n. adj. adv.
1. ลึก, (ภาพ) ซึ้ง, สุดซึ้ง, ลึกซึ้ง, ทะเลลึก, ความรัก), ถลำลึก (ในหนี้สิน, จมลึก, ระยะลึก, ส่วนลึก
2. เหว
3. ความลึกลับ
4. ทุ้ม, (เสียง) ต่ำ, (สี) เข้ม
5. ดึก, สงัด, ชัฏ, กลาง (ฤดูหนาว, ป่า)
6. (ถอนใจ) ใหญ่, (ดื่ม) อึกใหญ่
7. หมก, เพลิน, ฝังตัว (อยู่ในหนังสือ)
8. (หลับ) สนิท

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน