Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


decree (ดิครี-) n. vt.
1. ประกาศิต, บัญชา
2. คำพิพากษาของศาล
3. พระราชกฤษฏีกา
4. สั่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน