Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


decoction (ดิคอค-ฌัน) n.
1. ต้มขึ้น, ผสมขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น, ยาต้ม, สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน