Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


decimal scale
1. มาตรฐานการนับแบบทศนิยม, มาตราส่วนแผนที่
2. เครื่องวัด, ไม้บรรทัด, เส้นแบ่งไม้บรรทัดหรือหน้าปัด
3. ระบบหรือมาตราเสียงดนตรี คือระยะของเสียงระหว่างคู่แปด ระบบปัจจุบันแบ่งออกเป็น major scale และ minor scale มีครึ่งเสียงต่างกัน, อัตรา, ขนาด, ส่วนสัด
4. สิ่งใดที่มีลำดับเป็นขั้น ๆ, การลำดับชั้น, ชั้น
5. ไต่ (กำแพง)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน