Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


deci- (เดซ-อิ)
1. แปลว่าหนึ่งในสิบ เช่น, decigram หนึ่งในสิบกรัม คำเช่นนี้ลงเสียงหนักที่เดซ-

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน